понеделник, 20 септември 2010 г.

Здравните осигуровки


Според българското законодателството всеки дължи здравни осигуровки, като то се разделя на задължително и доброволно.

В сайта на НАП може да се провери дали сте здравноосигурени, за кои месеци са ви платени здравните осигуровки и за кои не. Проверката се прави, чрез въвеждане на ЕГН и код за проверка от картинка, който гарантира, че данни не могат да бъдат извличани автоматизирано.

Проверката за здравноосигурителния си статус, можете да направи от тук : nap.bg

Здравните осигуровки, на работещите на трудов договор се поделят между работодателя и работника.

Всички студенти във редовна форма, който не са навършили 26 години биват осигурявани от държавата, като много често се случва между различните семестри, да бъдат пропуснати вноски, затова е добре да се направи проверка.

Задължителното здравноосигуряване гарантира правото на достъп до определени дейности, като всеки има правото да си избира изпълнител, който е сключил договор с районна здравноосигурителна каса. Избора не може да бъде географски или административно ограничен !

Здравни осигуровки, задължително и доброволно осигуряване и всичко свързано е регламентирано в закона за здравното осигуряване.